תפריט

תנאי שימוש אתר אינטרנט– charging- point

.1 כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט והחנות הוירטואלית של חברת charging point.

)הלן: "האתר" ו "צארגינג", לפי סדר(. האתר משמש ככל עזר שבעזרתו ניתן יהיה לחבר באופן מהיר ואישי בין הלקוחות לחברה.

כך ניתן להגיע אל החנות למכירות שירותים ומוצרים, אשר האתר מציע ומנגיש בין היתר את המידע הכי עדכני שניתן לקבל יחד עם רכישה של מוצרי צארגינג, ניתן למצוא את הדרך ליצירת קשר והשארת פרטים בתוך האתר, רישום לניוז לטר, קבלת הודעות והטבות, מבצעים וכו".

בבקשה מכם הקפידו לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש המוצגים בפניכם, מאחר שעצם השימוש של כל אדם וגלישה באתר היא מהווה הסכמה לתנאי הגלישה .

לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו )להלן: "היוזר"(, מהווים הסכמה מצד "היוזר" לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות) להלן: "מדיניות הפרטיות"( בה ניתן לצפות באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת )להלן

"תנאי השימוש"(, ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את

היחסים בין היוזר לבין צארגינג והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא

והבלעדי של צארגינג. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש היוזר לקרוא,

בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

צארגינג שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל רגע שיוחלט עליו וללא שום צורך למתן הודעה מוקדמת ו/או בעבר. כל גריעה ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר/או בתנאים אלו יחייבו את היוזר באתר עם המשך שימושו בו. כך, צארגינג ממליצה לכל יוזר שחפץ במידע האתר לעיין בתנאים אלה ולקבלם. שימוש היוזר באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על אישורו לכל אותם השינויים. ככל שהיוזר אינו מסכים לכל אותם השינויים, יהיה עליו לצאת משימוש באתר לאלתר.

מובהר בזאת, כי אם הוחלט להשתמש בלשון זכר בתנאי השימוש באתר ואו בכל שלב של מידע באתר, זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין ב די לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 1. שימושים אשר נאסרו לבצע באתר

א. ללא מתן הרשאה מצארגינג, מראש מוסכם ובכתב, היוזר אינו רשאי לבצע את המעשים הבאים בעת כנסתו אל האתר ובעת שימושו באתר ובתוכנו:

ב. לעשות שימוש מסחרי לטובתו באתר.

ג. לשכפל את תוכן האתר, לשנות, לשכתב, לתרגם, להפיץ באתרים אחרים, , להציג את תוכן האתר בשם האתר, כולו או חלקו.

ד. לבצע הפעלת יישומי מחשב או נסיונות פריצה של האתר דרך מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots ,Crawlersוכו', לבצע סריקות אוטומטי של תוכן האתר.

ה. להפריע לשאר גולשי האתר או להפר כל זכויות של יוזרים נוספים באתר, ולפגו בפרטיות של היוזרים באתר ללא הסכמתם.

ו. חל איסור לפגוע בכבודו או בפרטיותו של יוזר באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של האתר או יוזריו, לפרסם דברי בלע, הונאה, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו מעוות ואינו עולה עם ערכי האתר.

ז. אי עמידה תנאי האתר המוצגים לפניך, עלולה להוביל לחסימה לאתר מגישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אישית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

 1. שימושים במידע המוצג באתר

א. השימוש במידע אותו מסר היוזר צארגינגו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות הדין של מדינת ישראל ובהתאמה לכל אותה מדיניות פרטיות של האתר.

ב. ניתן לבצע רכישות על ידי האתר של צארגינג או ניתן למסור פרטים באופן שונה בטלפון סמס וכל מדיה תקשורתית אחרת, יידרש היוזר למסור פרטים אישיים בסיסיים כדי שנוכל לעבד את פרטיו הבסיסיים ולבצע את הרשמה, לפי דרישתו.  וזאת כדי להבטיח כי פנייתו תתאפשר ללא תקלות, ובמהירות הנדרשת, אחרת לא תוכל צארגינג להבטיח את אותה מחויבות צרכנית עבור פנייתו.

ג.  במקרה של ביצוע רכישה באתר מאחד ממוצרי צארגינג, אזי לאחר הזנת כל הפרטים לצורך ביצוע הרכישה, ולאחר חיוב של חברת כרטיס האשראי על אותה רכישה ובתנאי של עמידת היוזר ביתר תקנון תנאי השימוש, יסופק אותה הרכישה עם תכולתה לכתובת שהזין היוזר, על ידי ההפצה של צארגינג ו/או חברות המשלוחים שלה.

ד. על היוזר ועל אחריותו למסור פרטים מדויקים ונכונים, כדי שיקבל את הרכישה במהירות וללא תקלות. אנו מודיעים בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים שגויים בכוונה אסורה לחלוטין, והיא עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, ומי שיפעל באופן הנ"ל  יהיה צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, ויהיו נגדו סנקציות ותביעות נזיקין על אותם הנזקים שיגרמו צארגינגו/או כל מי מטעמה עקב כך.

ה. אלו התנאים המינימליים לצורך רכישה של מוצרים באתר, אשר היוזרים מתבקשים לעמוד בהם:

ז. יוזרים בעלי תעודת זהות ישראלית כחולה או ישות משפטית/תאגיד רשומה כדין בישראל.

ח. יוזרים בעלי כרטיס אשראי תקף המאושר בחיוב בישראל, תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות בישראל, טלפון נייח טלפון נייד וכתובת חוקית.

ט. יוזרים שנרשמו מבעוד מועד לאתר והסכימו להוראות תנאי שימוש אלה בדף ההרשמה.

י. למען הגינות השירות הוסבר, כי לצארגינג יש את האפשרות בכל עת ולשיקול המלא והבלעדי לחסום או לא לאשר רכישות, למנוע מיוזרים גישה לרכישת מוצרים לרבות ביטול ההזמנה, מסיבות שונות ובעיקר כי ביצעו שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, הנוגד את מדיניות הפרטיות או שסורב בחיוב ושכרטיס האשראי הוגבל לשימוש.

 1. זכויות קניין רוחני ובעלות אתר.

א. האתר וכל המידע שמופיע בו עיצובים, איורים, צלילים וסרטונים, צילומים, תמונות, מפות, מלל, קטעי וידאו, טקסט, מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על היוזר לנסות לשנות, להעתיק, לפרסם, להשתמש, להציג, לשכפל, לשווק כל חלק מן התוכן שנמצא באתר מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של צארגינג, מראש ובכתב.

ב. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא גם בזכויות רשומות וגם בזכויות שטרם נרשמו ברשם הפטנטים, סימני המסחר, הצבעים באתר, התוכן הנכתב, שמות המסחר, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר כל פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של צארגינג, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם לשפה זרה אלא אם התקבל אישור צארגינג לכך מראש ובכתב.

 1. תוכן האתר בלעדיות

א. בכל תנאי השימוש במדיניות הפרטיות, המונח "מלל" או "מידע," הכוונה היא:

לכל תוכן, שכולל ומבלי לגרוע, איורים, תמונות, קישורים עיצוב, קטעי וידאו, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו, מוצרים, מחירים, הם בבלעדיות של צארגינג.

ב.  כל התכנים המופיעים באתר נעשה המירב בכדי להציע לציבור וליוזר 

צארגינג באתר יהיה נכון ומדויק אך, יתכן והתוכן אינו מותאם ליוזר ולחלופין יתכן ונפלו אלו הם טעויות כתב או בלבול בתוכן.

ג.  צארגינג שומרת לעצמה תמיד את היוזמה ואת הזכות, לשיקולה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, ואת תוכנו מבלי לבצע כל בקשה מהיוזרים, על ידי הוספה, גריעה, הגבלה בכניסה לתוכן או תמונות, שינוי האתר, זמינותם של המידע והשירות המוצעים בה, לא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי ליוזר לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי צארגינג בגין אותו שינוי או חסימה.

ד. ידוע כי, באתר ישנם גם קישורים 'לינקים' לאתרי אינטרנט אחרים, או לעמודים שונים באתר  אשר מופעלים על ידי צארגינג או לא. הקישורים נועדו אך לידיעתם של היוזרים, קישורים אלה אינם אשר יוצאים מהאתר של צארגינג היא לא תהיה אחראית עליהם כי הם ללא בבקרה עליהם, ככל שהאתר מוציא קישורים אלה, לחברות חשמל חשמלאים וכו' אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של צארגינג לתכנים אשר מופיעים באותם האתרים לכן יש לבדוק את אמינותם, עדכניותם, חוקיותם ולקרוא ולהסכים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. צארגינג אינה אחראית לכל קניה או רכישה מאתרים אלו ולכל נזק אשר יגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים.

ה. כל שימוש בתוכן האתר, המסופק על ידי צארגינג ובתוכן של צד שלישי, לרבות שימוש של היוזר לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של היוזר. ליוזר לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד צארגינג בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי צארגינג ו/או לתוכן של צד שלישי, לרבות תוכן לגבי שירותים ו/או מוצרים ו/או רכישות והזמנות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי. צארגינג מציעה ליוזר לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי השירות ללא קשר לאתר צארגינג ויש מחובתו לבדוק את האתר כאילו הוא הגיע אליו ללא הקישור מאתרנו. בכל מקרה היוזר מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

ו.  במידה היוזר זיהה כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, עבור המוצר המבוקש, יוכל היוזר לפנות צארגינג אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך במידה ואכן נפלה טעות. בכל מקרה, הפירוט המופיע בתיאור המוצר גובר על תצלום המוצר.

ז. ידוע ליוזר כי האתר מבצע שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס  Cookies, קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע לא רשמי ואנונימי לצורך שיפור מערכות האתר ליוזר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וזאת בכדי לשפר את תוכן האתר להעדפותיהם של היוזרים אישיות וכך להקל על שימוש בו. ייתכן כי המידע אשר האתר יצטבר באמצעות הקוקיס והוא ישמש לצורך הצגת מודעות שיווקיות, הצעות למוצרים שונים של צארגינג או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.

ח.  מהו הקוקיס,  הקוקיס הוא קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, ובתנאי  שהגדרות המכשיר של היוזר מאפשרות זאת מראש. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר היוזר יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו אותם על גבי הזיכרון במכשיר זאת מובא לידיעת היוזר. באפשרות היוזר למחוק את תמיד את הקוקיס מהמכשיר שברשותו, והוא יכול לעשות זאת מבלי להודיע לאתר, ורק אם היוזר משוכנע כי אינו מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו מועדפים עליו. מאחר שהקוקיס נועדו להקל על היוזר את הצורך למלא שוב ושוב פרטים שחוזרים על עצמם ואין לאתר את הרצון "לעייף" את היוזר להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי רצוי לא למחוק אותם.

 1. השירותים וצורת הרכישה באתר 

א. האתר מציג ליוזרים אפשרות רכישה רבות מתוך שלל שירותים ומוצרים מתוך מגוון השירותים והמוצרים בתחום פתרונות הטעינה, כמפורט באתר. ידוע לכל, כי צארגינג רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא הבלעדי להוסיף או לשנות את המחירים ואו את השירותים המוצעים באתר ולקבוע את אופן הצגתם, מכירתם ועלויותם, לרבות עלויות מתלוות כמו משלוח.

ב. מוסבר, כי ככל שעודכנו מחירי המוצרים טרם תום הליך ההזמנה והרכישה על ידי היוזר, יחויב היוזר לפי המחירים המעודכנים. למען הבהרה נוספת, ככל שהיוזר יזמין מוצר, בעת ובעונה אחת ישתנה המחיר בין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו, המחיר הקובע שעל פיו יחויב היוזר יהא המחיר בעת אישור הרכישה.

ג. תהא המבצעים השונים באתר אשר נקובים במטבע ישראלי, באחריותו של היוזר יהיה לסקר שוק ולבדיקת מחירי השוק של המוצרים טרם רכישתם, לפיכך ממליצה צארגינג ליוזרים לבצע בדיקה מדוקדקת של מחירי השוק טרם ביצוע כל פעולה באתר, כדי למנוע ביטולים והפסד של הון כספי מיותר לפי החוק.

ד. היה ולאחר הרכישה התברר כי השירות ו/או המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, צארגינג תודיע ליוזר כי המוצר שרכש מהחברה אינו במלאי, ותודיע ותזכה את היוזר על מכירת אותו שירות ו/או מוצר, צארגינג תציע ליוזר תציע לו מוצר אחר בכפוף להסכמתו הבלעדית ללא תנאי.

ה. צארגינג משקיעה מאמצים רבים על מנת שכל אותם מוצרים המופיעים באתר יהיו דומים ככל שניתן למציאות ומעודכנים באופן שותף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל היוזר אינו תואם לזה המופיע באתר, תהיה ליוזר האפשרות לבחור בין להחזיר את המוצר ולקבל במקומו את הזמנתו המקורית, ככל שקיימת במחסני צארגינג וניתן לספקה בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת הסכום שנגבה ממנו בגין השירות ו/או המוצר.

ז. רצוי לציין כי האתר עובד בשיטה בטוחה לרוכשי האתר, לכן כל נושא סליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח כמיטב התוכנות המגנות על הרוכש, באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

ח. כל מבצע או הזמנה באתר תחייב את היוזר בדמי משלוח או לא לפי תוקף המבצע, כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח במסגרת הזמנה אחת. ידוע, כי צארגינג שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.

 1. זמני אספקה, משלוח מהחברה הובלה ואחריות

א. זמני שילוח המוצרים אשר הוזמנו באתר וזאת לאחר אשר התמורה המלאה בלבד שולמה באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית תתבצע על ידי ספקי משנה, או עובדי צארגינג, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל הנסרה באתר, למען הסר ספק כי הכתובת חייבת להיות בטווח שירות המשלוחים של צארגינג, ובכפוף לכך כי זכותה של צארגינג שלא לספק מוצרים כלשהם, במידה והם אינם עומדים בטווח האיזורים המאושרים על ידה, זאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.

ב. ליוזר לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד צארגינג ו/או מי מטעמה בשל עיקוב משלוח או אי הגעה לאיזורים אשר השירות המשלוחים לא ניתן.

ג.  צארגינג לא תהא אחראית בגין כל עיכוב אשר אינם בשליטתה ומקורם בספקי המשנה ו/או ביוזר, לרבות עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם היוזר או אין מענה לקבלת משלוח ובתנאי שנוצר קשר בשעות העבודה המקובלות. עיכוב לא ייחשב כהפרת התחייבות של צארגינג למשלוח וקבלת המוצר.

ד. אם צארגינג אינה יכולה לספק את השירות או את המוצר, משלל סיבות פנימיות או חיצוניות ולא תוכל לספק את המוצרים ליוזר ולא ימצא פתרון שמוסכם על היוזר, תהא צארגינג רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד מועד אספקת המוצר ליוזר. לאחר שבוטלה העסקה, תשיב צארגינג ליוזר את מלוא התמורה אשר שילם, אם שילם, ותבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, היוזר לא יהא זכאי לפיצוי כספי נוסף נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.

ה. במעמד מסירת המוצר רשאית צארגינג ו/או מי מטעמה לרבות ספקי המשנה שלה, לדרוש את נוכחותו הפיזית של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי מחייב למסירת המוצר.

ו.  נמסר ליוזר, כי ככל שבעת מועד קבלת המוצר, לא יהיה היוזר ו/או מי מטעמו במען המצוין, והיוזר לא אישר מראש צארגינג כי הינו מעוניין בהשארת ההזמנה והמוצרים ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר שהוסכם, תוחזר ההזמנה לצארגינג. בנוסף מוסבר, כי על היוזר תהא האחריות לתאם עם צארגינג את מועד האספקה שוב., אי רצון לקביעת מועד הזמנה חדש על ידי היוזר לא תפטור אותו מתשלום עבור ההזמנה אשר בוצעה על ידו ובאישורו. ייתכן כי ייצא משלוח נוסף אשר עבורו יחויב היוזר לדמי המשלוח נוספים.

ז.  מובהר בזאת, כי ככל שהיוזר אישר והסכים בשיחת טלפון ואו באתר להשאיר את הזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר, היוזר מסכים ומאשר כי האחריות בכל הקשור ו/או הנובע מהמוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת לא יוכל לבוא היוזר בטענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי צארגינג ו/או מי מטעמה.

ח.  האתר אינו מסכים בהזמנה הראשונה של היוזר מצארגינג לאפשר השארת מוצרים בסמוך לדלת ביתו כאמור לעיל, ולכן נוכחות היוזר תהא הכרחית לקבלת משלוח של המוצרים שהוזמנו לרבות הצגת תעודה מזהה.

ט. במידה ועמדת טעינה נרכשה והתקנתה הינה בכפוף לתעודת אחריות שמצורפת ויש לפעול לפי הכתוב בה ולשתף פעולה עם החברה שנותנת אחריות ללקוחות צארגינג.

 1. ביטולי עסקה והחזרת רכישות ושירותים מהאתר

א. כל יוזר אשר ביצע ושילם עבור הזמנה באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין לפי מדינת ישראל.

ב. היוזר יכול לשלוח הודעה בכתב לצארגינג, אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו)להלן "הודעת הביטול"(, לרבות באמצעות פקס ודואר אלקטרוני, מכתב בדואר והכל בהתאם להוראות הדין.

ג.  ידוע כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים שהותקנו על הקיר או שנפתחו או מקולקלים, בתנאי לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום ו/או מקולקל על ידי צארגינג . למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים ובמקרים אלו כאמור תהא לשיקול דעתה המלא והבלעדי של צארגינג.

ד. מובהר כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1851 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ"ח- 1825 , חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו- 1852 ו/או בכפוף למדיניות צארגינג, ולזמניה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת.

ה. מבלי לגרוע מהוראות תנאים אלו, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא צארגינג את האפשרות לבטל את ההזמנה של היוזר. עסקה אשר בוטלה לא תזכה את היוזר בכל סעד שהוא ולא יהיו ליוזר כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד צארגינג:

ו. במקרה של תקלה בפעילותו התקינה של האתר מסיבות של "כוח עליון", תקלה או תקיפה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים של צארגינג  או במערכות תקשורת אחרות שברשות צארגינג, שאינם בשליטת צארגינג שתשבש את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים.

ז. במידה והיוזר אינו עומד בכל אחד מהתחייבויותיו לרבות, התשלום התמורה בגין המוצר שהזמין או שהיוזר מסר פרטים לא נכונים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

ח. צארגינג תמסור על כך ליוזר הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב היוזר בתשלום סך ההזמנה.

.8 שימוש ואחריות

א. צארגינג עושה את המירב על מנת לספק ליוזר חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, ידוע כי שום אתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות וליוזר יכולות להיות בעיות גישה לאתר.

ב. ידוע ליוזר, שהוא מצהיר ומתחייב בזה בעת שימושו באתר , כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שצארגינג אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש חוקי שהוא עושה באתר.

ג. צארגינג, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות צארגינגו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1 (בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;  2 (הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל היוזר במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;  3(שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי צארגינג ובין על ידי צדדים שלישיים;  4 (כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;  5(הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6 (נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

ב. ידוע, כי שיבושיפם באתר תמיד קורים לכן בעת הזנת פרטי היוזר במחשבי צארגינג מכל סיבה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד היוזר, וכך גם לעניין רכישת מוצר באתר אשר לא נקלטה כראוי במחשבי צארגינג עקב שיבוש כאמור. להסרת ספק.

ג. מובהר, כי אחריות צארגינג, היא תהיה מוגבלת ככל שניתן יהא להוכיח כי קיימת, תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר הפגום בלבד.

ד. היוזר מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין בישראל על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה. בנוסף מתחייב מתחייב, כי יפצה וישפה את צארגינג ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של היוזר ו/או מכל חיוב בו תחויב צארגינג ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הייעודיים צארגינג אין אחריות לגביו.

ו.  בכל עמדה נוגדת או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, או לבין תנאי השימוש הייעודיים, יגברו תנאי השימוש או תנאי השימוש הייעודיים, לפי העניין.

ז. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

 1. זמן פעילות האתר

א.  הזמנה באתר אפשרית 20 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו או שנפל בסיבה טכנית ומכל סיבה אחרת.

שעות בהם ניתן להשיג את שירות הלקוחות, הוא כדלקמן: 

ימים א' ה' 09:00:16:00 יום ו' וערבי החגים איננו פעילים.

ב.  לצארגינג, כי ייתכן בכל עת ישנם אלו שינויים במועדים המצוינים שעות פעילות האתר ומוקד שירות הלקוחות, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של צארגינג.

 1. התיישנות

א. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, היוזר מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד צארגינג, תוגבל לתקופה של שישה חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 18 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- .1855

 1. סמכות שיפוט בבתי משפט וברירת דין

א. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנה ורכישה של שירותי ו/או מוצרי צארגינג ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 1. תוספות

א. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בין היוזר לבין צארגינג בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ואלו מחליפים כל סיכום או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, שניתנה באתר ושהנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

ב. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

ג.  כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד צארגינג למימוש זכויותיה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד צארגינג ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

ד. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף,י חסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין היוזר לבין צארגינג.

.12 פניות הציבור ודרכי יצירת קשר

 1. ;הנכם מוזמנים לפנות אלינו דרך שירות הלקוחות של צארגינג באמצעות טופס יצירת קשר באתר צארגינג או דרך המייל בכתובת https://charging-point.co.il/ ואו charging-point.co.il
 2. או בדואר: רחוב ריבל 7 תל אביב.
 3.  כל הודעה אשר תישלח על ידי צארגינג ליוזר וזאת על פי הכתובת כפי שמילא יוזר בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 30 שעות מיום שנמסרה לנמען.

רוצים שנחזור אליכם?

השאירו פרטים או חייגו וקבלו הצעת מחיר משתלמת ביותר!