תפריט

מדיניות הפרטיות באתר ובאפליקציה

 

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לנשים ולגברים כאחד*

  1. כללי

א. כל תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ובאפליקציה. כל אותם הגדרות במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

ב.  charging-point.co.il להלן "האתר" מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה ואחרים יוזרים בשירותיה,להלן " היוזר".

ג. השימוש באתר האינטרנט ובתוכנן האפליקציה שברשות צארגינג כפופה למדיניות הפרטיות העדכנית, והנך מסכים למדיניות הפרטיות , על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

ד.  המטרה שבה מדיניות פרטיות זו היא  לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך בעת השימוש באפליקציה ובאתר ובכל המוצרים המוצעים בה, וכן לסקור את האופן שבו אתר charging-point.co.il משתמש.

ה. charging-point.co.il רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות לפי המקובל לפי כל דין ולשנות ואת תנאי השימוש, כך שהם ישקפו שינויים טכנולוגיים ואסטרטגיים של האתר, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות, והם מן היתר יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באפליקציה.

  1. מהו אותו איסוף מידע

א.  חלק מכל המידע שניתן באתר ובאפליקציה מצריכים הרשמה ומסירת מידע אישי בסיסי, כדוגמת שם מלא, דרכי התקשרות אליו במידת הצורך, סוג רכב, נתוני מיקום ברחבי הארץ לקבלת השירות, פרטי אשראי במידה ותבצע רכישה באתר וכל מידע שעשוי להיות בו שימוש לצורך תפעול האתר/ אפליקציה ומתן השירותים. לכן גם חלק מהמידע יכול לשמש אותך בין היתר, להתחבר לאותו האיזור הפרטי/ אישי שלך באתר ובאפליקציה מבלי להירשם שוב.

ב. אנו מודיעים לך כי אין חובה למסור פרטים אלה על פי דין, והנך מוסר לנו אותם מרצונך ובהסכמתך החופשיים, וזאת כדי לגלוש בשירותי האתר. לתשומת לבך מניעת מסירת פרטים מסוימים תמדר אותך לתפעל השירותים המוצעים באתר אפליקציה, כולם או חלקם, ולעתים אף תבטל את היכולת שלך לפעול באפליקציה כלל.

ג. בעת ביצוע רכישות באתר ובאפליקציה במסגרת השירותים, ייתכן שאנו נבצע העברת מידע לספקים ולצדדים הקשורים עסקית עמנו להשלמת הרכישה. המידע יישמר אצל האתר ואצל השותף העסקי וכן יועבר לצדדים אשר קשורים להוצאתה אל הפועל בהתאם למדיניות פרטיות זו.

ד. הנך, יוזר מאשר לאתר ולשותף העסקי להעביר מידע סטטיסטי אשר אינו ניתן לזיהוי אישי, לגורמים הקשורים עימם עסקית בארץ, לשם השלמת הפעולות או למטרת כל שימוש אחר על -פי מדיניות הפרטיות ו/או הדין.

ה.  שימוש ברוב המידע שנמסר ושייאסף עליך לצורך יהיה להשלמת הרכישה ולאספקת המוצרים, והוא לאחר מכן יישמר במאגרי המידע הרשומים והמאובטחים שלנו או של השותף העסקי באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלה ולאמור במדיניות זו ו/או במדיניות הפרטנית של השירות.

  1. בעברית קוקיז, באנגלית Cookies.

א. יוזר,אנו משתמשים בתוכנות שצוברות מידע עדכני עבור שיפור השימוש באתר, בעוגיות ודומיהן

להלן יחדיו "Cookies "ו/או "עוגיות"(לצורך תפעול שוטף ותקין, לצורך נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות עתידיות לאיך להציג את התוכן ליוזרים העתידיים, בשביל אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות על ידי יוזרים, בשביל שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיו האישיות של כל יוזר, להתאים ככל שניתן את הפרסומות שמותאמות אליו, למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, ומסחריות, וגם עבור

לצרכי אבטחת מידע.

ב. מה העוגיות עושות בעיקר אוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר היוזר, כמה זמן קרא את הדף ולאן עזב אותו, מהיכן הגיע לאתר ומאיזה פרסומת או לינק, כתובת IP, מאיזה ממשק או מכשיר נייח או סלולארי הגיע לאתר או לאפליקציה. המידע בעוגיות מאובטח עפי טכנולוגיה מתקדמת והאתר נוקט צעדי זהירות ועושה כל שביכולתו למגר פריצות אליו.

ג. עוגיות כפי שיש לדעת נעשה באופן אוטומטי, על ידי האפליקציה, יוזר יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר חלק מהעוגיות יפקעו וחלקם יישמרו כאשר יוזר יסגור את היישום ששהה בו, לכן ככל שיוזר אינו מעוניין בקוקיס, הוא יכול להימנע מכך מבעוד מועד על- ידי שינוי ההגדרות במכשיר מחיקת קוקיס לאחר מכן.

  1. שימושים במידע ובגישה באתר

א. יוזר מתבקש מעת לעת לאשר גישה לשירותים מסוימים ממכשירו הסלולארי, מהמחשב, זאת לטובת ביצוע פעולות מסוימות מבלי להרשם מחדש כל פעם. הרשאות אלה כוללות:

גישה לשירותי מיקום במכשירך כדי שנוכל לספק לך שירותים בהתאם למיקומך, כגון מציאת מתקין עמדת טעינה קרובה באזורך.

גישה לנתוני זיהוי מטען שרכשת בכדי להעניק את השירות המיטב עבורך.

ב.  באתר ובאפליקציה, ישנם את האפשרות לאתר תקלות ופתרונן, והכל על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם היוזר וכן לשם עריכת בדיקות ויצירת קשר באשר לשירותים המוצעים על ידי האתר או השותף העסקי או על -ידי צדדים שלישיים הקשורים עם אתר עסקית.

ג.  האתר וכול שותפיו העסקים יוכלו לקבל את המידע בשביל ליעל לשווק ,להתאים לצרכי היוזר, בין היתר על ידי יצירת אפיונים שונים ומודלים עסקיים ושיווקיים אודות יוזר, להציע שרותיות ושיווקיות של אתר ו/או השותף העסקי ו/או מי מטעמם ו/או חברות הקשורות עמם עסקית, וכן לעשות שימוש בנתונים שנמסרו לתכנית שיווקית.

ד. האתר והאפליקציה בין באופן ישיר ויזום על ידיו או באמצעות השותפים העסקים עשויה לשלוח למשתמש הודעות בעבור זמני התקנה, מסירת משלוח, התראות ועדכונים שונים, בין היתר באמצעות הודעה בתוך האפליקציה, בדואר האלקטרוני או באמצעות סמס, המכיל קוד הזדהות לשם גישה לאתר ו/או לאפליקציה, או לשם שחזור סיסמא, או הודעות על פעולותיו של יוזר, ביצועי רכישות וסיום שירותים או הוראות ביצוע ושימושים שונים בשירותים.

ה.  בנוסף וללא תלות בכתוב מעלה, האתר רשאי לשלוח למשתמש וליצור עמו קשר, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים מידע חדש ועדכני על המוצרים והשירותים השונים בדיוור ישיר. יוזר יהא רשאי לבקש לחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות

שליחת מייל למקור ממנו נשלחו ההודעות במידה ויחליט כך.

  1. העברת מידע לצד שלישי

א. האתר או האפליקציה, השותפים העסקים עשויים, אך אינם חייבים, להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן להעברה:

ב. על פי בקשת יוזר ו/או בהסכמתו המפורשת, לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים על מנת להשלים את הפעולות המתבקשות על ידך ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השוטף ומסירת השירותים במסגרת פעילותם מול חברות קשורות עסקית, שמחויבות לעשות שימוש במידע אודותיך לשם פניה אליך בהצעות שיווקיות שונות, שמותרות לפי כל דין, לשם אספקת השירותים, ולרבות לצורך ניהול הסיכונים באתר.

ג. לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על האתר או על אפליקציה לעשות כך.

ד. לכל ניהול של הליך ומחלוקת משפטית או בבירור מול היוזר במחלקות השונות במוקדי הלקוחות, או חוקית, שבין יוזר ו/או מי מטעמו לבין האתר והשותפים העסקיים.

ה. במקרה בו העבירה האתר או האפליקציה לצד שלישי את פעילותם זכויותיהם וחובותיהם כלפי אותו יוזר גם במקרה של שינוי במחזיקי האתר, שינוי בעלות באתר או בשותפים העסקיים, לרבות, רכישה, התאחדות לאתר אחד. ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

  1. הגנה ואבטחת מידע

א. האתר והאפליקציה עושים ככל שביכולתם על מנת להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי היוזר זאת תוך נקיטת אמצעים טכנולוגים קיימים, חדשניים וסבירים.

בדרכי אבטחה מקובלות בלבד. 

אמצעים מחמירים למניעת סיכול, פגיעה, חדירה לפרטי לקוחות ויוזרים.

  1. יצירת קשר ושאלות בנושא פרטיות

א. על -פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ,1981- אתה, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר אתר ו/או במאגר השותף העסקי.

הנך יכול ורשאי לתקן מידע זה במיוחד אם נמצא חלקי לא נכון, שלם או מדויק. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שנשמר אודותיך, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני בכתובת: https://charging-point.co.il/

ניתן גם לשלוח מכתב לכתובת ריבל 7 ת"א. בכל תכתובת לאתר יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת דואר וכתובת פיזית ליצירת קשר בחזרה. 

האתר ישתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן

סביר.

ב. אם אתה משתמש יקר חושב או מוצא לנכון שפרטיותך נפגעה באופן כלשהו משימוש באתר ובאפליקציה, על-ידי כל גורם, תוכל לפנות בכתובות אלינו באופן האמור לעיל.

רוצים שנחזור אליכם?

השאירו פרטים או חייגו וקבלו הצעת מחיר משתלמת ביותר!